Náš blog

Elektrolýzou redukovaná voda zvyšuje odolnosť voči environmentálnym stresom

-

Seul-Ki Park - Molecular & Cellular Toxicology


September 2012, Volume 8, Issue 3, pp 241–247 | Cite as


V tejto štúdii sa skúmal vplyv elektrolýzou redukovanej vody (ERW) na odolnosť voči oxidačnému stresu, in vitro aj in vivo.

Pitím ERW sa oxidačné poškodenie DNA v ľudských lymfocytoch výrazne zmiernilo, znížili sa bunkové reaktívne druhy kyslíka.

Celý výskum tu