Výskumy

Slovenská vláda podporí výskum molekulárneho vodíka

Modulácia oxidačného plazmatického stavu pri gastroezofageálnom refluxnom ochorení podávaním vody bohatej na molekulárny vodík: Nový biologický pohľad

Táto štúdia vyhodnotila potenciálne prínosy elektrolyzovanej redukovanej vody (ERW) bohatej na molekulárny vodík zlepšovaním symptómov a oxidačného stresu spojeného s gastroezofageálnym refluxom (GERD).

Čítať viac

Voda obohatená o vodík pre zlepšenie nálady, úzkosti a funkcie autonómneho nervu v každodennom živote

Chronický oxidačný stres a zápal spôsobujú zhoršenie funkcie centrálneho nervového systému. Vodík pôsobí antioxidačne a môže zabrániť zápalu a tak prispieť k zlepšeniu kvality života, udržať zdravý stav a predchádzať rôznym chorobám.

Čítať viac

Preventívna a terapeutická aplikácia molekulárneho vodíka v situáciách s nadmernou tvorbou voľných radikálov

Molekulárny vodík v bunkách reaguje so silnými oxidačnými činidlami, ako sú hydroxylové a nitrosylové radikály, čo umožňuje využitie jeho potenciálu na preventívne a terapeutické aplikácie. Molekulárny vodík rýchlo preniká do tkanív a buniek, znižuje oxidačný stres a funguje ako protizápalové činidlo.

Čítať viac

Voda bohatá na vodík znižuje hladiny LDL-cholesterolu v sére a zlepšuje funkciu HDL u pacientov s potenciálnym metabolickým syndrómom

Cieľom tejto štúdie bolo charakterizovať účinky vody bohatej na vodík (0,9-1,0 l/deň) na obsah, zloženie a biologické aktivity sérových lipoproteínov u pacientov s potenciálnym metabolickým syndrómom.

Čítať viac

Pilotná štúdia: Účinky pitia vodíkovej vody na svalovú únavu spôsobenú akútnym cvičením u vrcholových športovcov

Táto štúdia bola realizovaná na vzorke 10 mužských futbalových športovcoch, kde výsledkom bolo zistenie, že primeraná hydratácia s vodou bohatou na vodík predbežne znižuje hladiny laktátu v krvi a eliminuje pokles svalovej funkcie vyvolaný cvičením.

Čítať viac

Elektrolýzou redukovaná voda zvyšuje odolnosť voči environmentálnym stresom

V tejto štúdii sa skúmal vplyv elektrolýzou redukovanej vody (ERW) na odolnosť voči oxidačnému stresu, in vitro aj in vivo. Pitím ERW sa oxidačné poškodenie DNA v ľudských lymfocytoch výrazne zmiernilo, znížili sa bunkové reaktívne druhy kyslíka.

Čítať viac

Molekulárny vodík ako nový antioxidant: prehľad výhod vodíka pre medicínske aplikácie

Molekulárny vodík sa rýchlo dostáva do bunky a má preventívny terapeutický účinok. Redukuje oxidačný stres, má protizápalovú, antialergickú a antiapoptotickú funkciu a tiež stimuluje energetický metabolizmus.

Čítať viac

Molekulárny vodík v športovej medicíne

Podľa vedcov zo srbskej univerzity v Novom Sade má vodíková voda antioxidačný, protizápalový, antiapoptotický efekt.

Čítať viac

Vodíková voda ovplyvnila zásaditosť krvi u rekreačných športovcov

Táto štúdia skúmala ako denné pitie dvoch litrov vody bohatej na vodík po dobu 14 dní u 52 zdravých a fyzicky aktívnych mužov má vplyv na alkakizáciu (zásaditosť).

Čítať viac

Molekulárny vodík: terapeutický antioxidant

Molekulárny vodík a jeho momentálne dôkazy sľubujú terapeutickú možnosť pre mnoho chorôb. Vodík je netoxický aj pri vysokých koncentráciách, rýchlo preniká do bunky, má antioxidačný a bunko-protektívny efekt.

Čítať viac

Účinnosť podávania vodíka pri poranení mäkkých tkanív u profesionálnych športovcov

Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať účinok podávania vodíka na funkčné zotavenie u profesionálnych športovcov po poškodení mäkkých tkanív.

Čítať viac

Účinky kúpania vo vodíkovej vode na cvičením indukovaný oxidačný stres a bolestivosť svalov s oneskoreným nástupom

Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať účinky kúpania vo vodíkovej vode na cvičením indukovaný oxidačný stres a bolestivosť svalov s oneskoreným nástupom po náročnom behu dolu kopcom.

Čítať viac

Účinky vodíkovej vody na predĺžené prerušované cvičenie

Táto štúdia pracovala s ôsmimi cyklistami, ktorí pili denne dva litre vody bohatej na vodík, počas dvoch týždňov.

Čítať viac