Náš blog

Modulácia oxidačného plazmatického stavu pri gastroezofageálnom refluxnom ochorení podávaním vody bohatej na molekulárny vodík: Nový biologický pohľad

-

Sara Franceschelli – Journal of Cellular and Molecular Medicine, Máj 2018, 22(5): 2750–2759

Vydané online 7 máj 2018 doi: 10.1111/jcmm.13569

Táto štúdia vyhodnotila potenciálne prínosy elektrolyzovanej redukovanej vody (ERW) bohatej na molekulárny vodík zlepšovaním symptómov a oxidačného stresu spojeného s gastroezofageálnym refluxom (GERD).

Gastroezofageálny reflux (GERD) je klinický stav charakterizovaný refluxom obsahu žalúdka a časti tenkého čreva do pažeráku.
Bola preukázaná spojitosť medzi vznikom GERD a oxidačným stresom. Všeobecne ako prvá liečebná metóda na GERD sa používajú inhibítory protónovej pumpy.

V tejto štúdii boli zistené možné výhody pitia vody obohatenej o molekulárny vodík a zlepšenie symptómov ochorenia. Štúdia bola vykonaná na 84 pacientoch s GERD, časť dostávala klasickú liečbu – inhibítory protónovej pumpy a obyčajnú pitnú vodu, časť pacientov dostávala – inhibítory protónovej pumpy a ERW počas 3 mesiacov.

Pacienti vyplnili dotazník a boli podrobení viacerým testom - meranie množstva radikálov, ako aj meranie aktivity antioxidantov. Výsledky ukázali, že podávanie ERW pacientom s GERD potláča prejavy ochorenia a vracia organizmus do oxidačnej rovnováhy, čím sa zlepšuje kvalita života týchto pacientov.

Celý výskum tu