Náš blog

Účinky kúpania vo vodíkovej vode na cvičením indukovaný oxidačný stres a bolestivosť svalov s oneskoreným nástupom

-

Takuji Kawamura; Yuko Gando; Masaki Takahashi; Reira Hara; Katsuhiko Suzuki; Isao Muraoka

Japanese Journal of Physical Fitness and Sports Medicine 2016; 65(3):297-305

Vydané 2016


Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať účinky kúpania vo vodíkovej vode na cvičením indukovaný oxidačný stres a bolestivosť svalov s oneskoreným nástupom po náročnom behu dolu kopcom.

Výsledkom bolo, že vodné kúpele nemali žiadne účinky na oxidačný stres vyvolaný cvičením a na poškodenie svalov.

Zistenia však naznačujú, že vodíkový kúpeľ po behaní dolu kopcom môže byť účinný pri redukcii nástupu tzv. oneskorenej svalovej bolesti (svalovici).

 

Celý výskum tu