Náš blog

Voda bohatá na vodík znižuje hladiny LDL-cholesterolu v sére a zlepšuje funkciu HDL u pacientov s potenciálnym metabolickým syndrómom

-

Guohua Song – Journal of Lipid Research júl 2013; 54(7): 1884–1893
doi: 10.1194/jlr.M036640


Cieľom tejto štúdie bolo charakterizovať účinky vody bohatej na vodík (0,9-1,0 l/deň) na obsah, zloženie a biologické aktivity sérových lipoproteínov u pacientov s potenciálnym metabolickým syndrómom.

Sérová analýza ukázala, že spotreba vody bohatej na vodík počas 10 týždňov viedla k zníženiu hladín celkového cholesterolu (TC) a LDL-cholesterolu (LDL-C) v sére.

Celý výskum tu