Čo je vodíková voda

Čo je to vodíková voda?

 

Vodíková voda je voda, ktorá obsahuje rozpustené plynné molekuly vodíka. 

 

 

Čo je to vodík?

 

Vodík je najľahší a najjednoduchší plynný chemický prvok vo vesmíre. Je bezfarebný a ľahký plyn, bez chuti a zápachu, má veľmi vysokú hustotu energie. Vodík má veľmi malé molekuly, ktoré sú schopné dobre prechádzať rôznymi materiálmi. Molekulárny vodík rýchlo preniká tkanivami a bunkami a tak sa dostane aj cez biologické membrány vrátane bunkových a vnútrobunkových obalov.

 

 

Voda už predsa obsahuje molekulu vodíka, prečo treba ďalší vodík?

 

Voda, ako už jej chemický vzorec H2O napovedá, obsahuje dva atómy vodíka (tj jednu molekulu) viazané s atómom kyslíka. Terapeutické účinky majú však iba samostatné molekuly vodíka, ktoré nie sú viazané s inými molekulami alebo atómami. Preto molekula vodíka, ktorá je viazaná s atómom kyslíka nemá terapeutické účinky.

 

 

Ako pôsobí vodík v tele po vypití vodíkovej vody?

 

Molekula vodíka sa po vypití v tele človeka ihneď rozkladá na atómy vodíka, ktoré ľahko prenikajú do buniek a neutralizuje voľné radikály. Po neutralizácii voľných radikálov vznikne obyčajná voda, ktorá sa z tela vylúči.

 

 

Čo vlastne robí FLASKA?

 

FLASKA pomocou membrány uvoľňuje z molekúl vody samostatné molekuly vodíka. Deje sa to pomocou elektrolýzy, ktorá prebieha v SPE/PEM membráne umiestnenej v spodnej časti FLASKY. Časť vodíka je v plynnej forme a časť vodíka sa rozpustí vo vode - práve tento má terapeutické účinky. Rozkladom molekuly vody elektrolýzou získavame samostatné molekuly vodíka a zároveň nám ostáva kyslík, ktorý sa uvoľňuje do spodného priestoru FLASKY, do vody sa pridáva vďaka membráne len vodík.

 

 

Mení FLASKA vlastnosti vody?

 

FLASKA neupravuje vodu, vyrobí vodíkovú vodu a tá má svoje pôvodné pH aj svoju pôvodnú mineralizáciu.

 

 

Aké je ORP vodíkovej vody vo FLASKE?

 

Po spustení jedného cyklu generovania vodíka je ORP vody -347 mV, toto meranie je zo skúšobného laboratória na Slovensku.

 

 

Hovorí sa, že vodík je prchavý. Dokážem ho teda dostať do tela?

 

FLASKA vyrobí vodík, ktorého časť je v plynnej forme, tento vodík po otvorení FLASKY ihneď vyprchá. Časť vodíka sa rozpustí vo vode a práve tento rozpustený vodík má v našom tele terapeutické účinky. Obsah vodíka vo vode je možné zmerať skúšobným roztokom na kontrolu prítomnosti molekulárneho vodíka vo vode. Na základe takéhoto merania je dokázateľné, že molekuly plynného vodíka sa  vo vode nachádzajú a po vypití takejto vody sa dostanú do organizmu. Samozrejme, že vodík z vody postupne uniká a po niekoľkých hodinách poklesne pod terapeutickú hodnotu. Preto odporúčame vodíkovú vodu vypiť obratom po dokončení cyklu generovania vodíka.

 

 

Nie je to celé nejaký výmysel?

 

Vodíku a jeho vplyvu na organizmus sa venuje množstvo špičkových vedcov, z ázijských krajín (hlavne Kórea a Japonsko) sa presúva jeho výskum aj do USA, kde vznikol napríklad Inštitút molekulárneho vodíka, www.molecularhydrogeninstitute.com. Na tému vplyvu vodíka existuje tisícka štúdií a dokonca sa mu venuje aj Slovenská Akadémia Vied. 

 

Pár výskumov nájdete aj na našom webe www.mojaflaska.sk/vyskumy

 

Viac o účinkoch vodíka nájdete tu: www.mojaflaska.sk/ucinky-vodikovej-vody